Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
    My NKC account        My SLK account        Full version        Contact        Czech
search our website    search in catalogue
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Publishing Lists of publications

Publishing of the Slavonic Library

New Publications | Publishing of the Slavonic Library | Acquistitions of scholarly literature | Lists of Publications | Sales of Publications

Editions of the Slavonic Library
alphabetic list of publications published in the series since 1995

Aleksandr Sergejevič Puškin: 1799-1837 : Jubilejní výstava Slovanské knihovny. Klementinum, 3.-27.6.1999

Alexander S. Pushkin : 1799-1837 : the Slavonic Library's anniversary exposition, Klementinum 3.-27.6.1999

1st ed. - Prague, 2000. - 50 p. - (Edice Slovanské knihovny; 10) - ISBN 80-7050-349-1

The publication contains two texts related to the 200th anniversary of the Pushkin birth, address of the doc. V. Svatoň from the opening of the exposition and commentary on the exposition from the author Marija Magidova. Texts are complemented by the list of exhibited titles from the Slavonic library collection.

Price: 15,- CZK

puskin-cover.jpg
   

Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze : (1931-1952) : původní texty a soupis exponátů k výstavě, věnované novému zpracování archivního a sbírkového fondu AINPK v Ústavu dějin umění AV ČR : Klementinum 2.12.1999-15.1.2000 / uspoř. Martin Halata ; resumé do ruštiny přeložila Lydie Kopecká
N. P. Kondakov Institute of Archaeology, Prague: (1931-1952) : original texts and a list of showpieces of an exhibition on new processing of the N. P. Kondakov Institute archive collection placed in the Institute of Art History Academy of Sciences of the Czech Republic : Klementinum 2.12.1999-15.1.2000 / edited by Martin Halata; Resume in Russian by Lydie Kopecká

1st ed. - Prague, 1999. - 49 s. - (Edice Slovanské knihovny; 9)

kondakov-cover.jpg
   

Česká slavistika 1993-1997 : katalog výstavy / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková

Czech Slavistics : 1993-1997 : exhibition catalogue / edited by Zdeňka Rachůnková and Michaela Řeháková

1st ed. - Prague, 1998. - 59 p. - (Edice Slovanské knihovny; 8)

A catalogue for the exhibition of Slavistic publications of Czech origin installed at the XII International Congress of Slavists in Cracow 1998. Partial bibliography and information handbook for Slavists.

Out of print

c-slavistika93-97-cover.jpg
   

Česká slavistika 1998-2002 : katalog výstavy / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková

Czech Slavistics : 1998-2002 : exhibition catalogue / edited by Zdeňka Rachůnková and Michaela Řeháková

1st ed. - Prague, 2003. - 46 s. - (Edice Slovanské knihovny; 13) - ISBN 80-7050-424-2

A catalogue of Slavistic publications of Czech provenance for the exhibition which will be set up in Ljubljana on the occassion of the XIII. International Congress of Slavists. In accordance with tradition the Slavonic Library which used to organize such exhibitions. A partial bibliography and an information handbook for Slavists.

Out of print

slavistika98-02-cover.jpg
   

France Prešeren očima pražských slovenistů : (katalog výstavy)

France Prešeren in the Eyes of the Prague Slovenists: (Exhibition Catalogue)

1st ed. - Prague, 2000. - 42, [2] p. - (Edice Slovanské knihovny; 11)

Exhibition catalogue and papers by university students, research assistants and dons of the field of Slovenistic Studies on the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University Prague. Published on the occasion of 200th anniversary of France Prešena birth by the Slavonic Library and Department of Slavonic Studies, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University.

Out of print

preseren-cover.jpg
   

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze : katalog výstavy Praha 14.-15.8.1995 / sestavil Jiří Vacek, úvodní slovo napsal Zdeněk Sládek

Russian, Ukrainian, and Belorussian emigration in Prague : Exhibition Catalogue, Prague 14.-15.8.1995 / edited by Jiří Vacek, introduction by Zdeněk Sládek

1st ed. - Prague, 1995. - 53 p. - (Edice Slovanské knihovny; 6)

Out of print

emigration-exhib-cover.jpg
   

Ruské knižní obálky 20. let = Russian book cover designs from the 20’s : Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR : Praha 24.-30.9.1995

1st ed. - Prague, 1995. - 29 p., X il. – (Edice Slovanské knihovny; 7)

Published by International Association of Bibliophiles on the occasion of XIX.   Congress of the International Association of Bibliophiles held in Prague in 1995.

Out of print
 

obalky-cover.jpg
   

Vasil D. Stojanov v Čechija (1858-1868) : Dokumenti za bălgarskoto nacionalnoosvoboditelno dviženie = Vasil D. Stojanov v Čechách (1858-1868) : Dokumenty o bulharském národně-osvobozeneckém hnutí / k vydání připravila a poznámkami opatřila Elena Chadžinikolova
Vasil D. Stojanov v Čechija (1858-1868) : Dokumenti za bălgarskoto nacionalnoosvoboditelno dviženie / edited by Elena Chadžinikolova

1st ed. - Prague, 2004. - 167 p. - (Edice Slovanské knihovny; 14) - ISBN 80-7050-454-4

The correspondence of the prominent Bulgarian revivalist, founder of the Bulgarian Academy of Science.This correspondence covers the period of his stay in Bohemia. The authoress depicts the cultural and political events not only in Bulgaria but also in Bohemia of the second half of the 19th century. The publication is aimed at wider international professional community.

Price: 100,- CZK

stojanov-cover.jpg