Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
    My NKC account        My SLK account        Full version        Contact        Czech
search our website    search in catalogue
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Exhibitions Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2005

Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2005

 

Slovanská knihovna – osmdesát let činnosti
The Slavonic Library – celebrating eighty years

author: Anastasie Kopřivová
date: January – February 2005


Známé i neznámé Bulharsko (Fotografie z 1.-3. ročníku soutěže Sdružení pro Bulharsko)
Bulgaria known and unknown (Photographs from the 1st-3rd rounds of the annual competition of the Association for Bulgaria)
co-organisers: Sdružení pro Bulharsko, Bulgarian Cultural Institute in Prague
date: 3 February – 31 March 2005


Edvard Kocbek (1904–1981) - Slovinský básník, prozaik, esejista a fi lozof
Edvard Kocbek (1904–1981) – Slovenian poet, novelist, essayist and philosopher
co-organiser: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 10 March – 10 May 2005


Hvězdy nad Triglavem (Slovinská literatura v českých překladech)
Stars above Triglav (Slovenian literature in Czech translations)
author: Hana Chmelíková
date: 5 May – 4 June 2005


Slovanské literatury v českých překladech od počátku 20. století – doprovodná výstava veletrhu “Svět knihy 2005”
Slavonic literature in Czech translations since the beginning of the 20th century – accompanying exhibition to the book fare ”Svět knihy 2005”
co-organiser: Svět knihy, s.r.o.
date: 5-8 May 2005


Josip Juraj Strossmayer (1815–1905) aneb “Ten, co má v Praze náměstí, a nikdo neví proč”
Josip Juraj Strossmayer (1815–1905) or ”The one whose name bears a Prague square and no one knows why”
author: Dušan Karpatský
co-organiser: Croatian Embassy in the Czech Republic
date: 28 June – 28 September 2005


Bosniaka po Daytonské mírové dohodě 1995–2005
Bosnian literature after Dayton peace agreement 1995–2005
author: Adin Ljuca
date: 30 September – 15 November 2005


Ztráty a nálezy (u příležitosti mezinárodní konference Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze)
Lost and Found (on the occasion of the international conference Museum of the Struggle for Liberation of Ukraine in Prague)
author: Oksana Pelenská
co-organisers: Česká asociace ukrajinistů, Národní archiv, Státní okresní archiv Nymburk, Lysá nad Labem
date: 14 September – 15 October 2005


Praha – domov ukrajinské literární emigrace (20.–40. léta 20. století)
Prague – the home of the Ukrainian literary exile (the 1920s to 1940s)
author: Alena Morávková
co-organiser: Česká asociace ukrajinistů
date: 6 October – 10 November 2005


Staletí pod křížem (Dějiny a kultura staroobřadců v 17. - 20. století)
Centuries under cross (History and culture of Old Believers, the 17th – 20th centuries)
author: Michal Řoutil
co-organiser: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 16 November – 31 December 2005


Lukáš Babka