Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
    My NKC account        My SLK account        Full version        Contact        Czech
search our website    search in catalogue
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Exhibitions Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2004

Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2004

 

Výstava k 190. výročí narození ukrajinského spisovatele a malíře Tarase Ševčenka
Exhibition on the occasion of the 190th birthday anniversary of Ukrainian writer and painter Taras Shevchenko
author: Marta Hrabáková
co-organiser: Ukrainian Embassy in the Czech Republic
date: 10 March – 28 April 2004


Z knižních darů Sofijské univerzity
From the book gifts of theUniversity of Sofia
author: Ivana Srbková
date: June – July 2004


Dojmy z Makedonie (Fotografie Atanase Talevského)
Impressions from Macedonia (Photographs by Atanas Talevsky)
co-organiser: Společnost přátel jižních Slovanů
date: 17 June – 31 August 2004


Čechy Marině Cvětajevové (Výstava o tvorbě a životě ruské básnířky v Československu)
Czech Lands to Marina Tsvetaevova (Exhibition on the life and work of the Russian poetess in Czechoslovakia)
author: Galina Vaněčková
co-organiser: Společnost Mariny Cvětajevové
date: 9 September – 7 October 2004


Srbské středověké kláštery
Serbian medieval monasteries
author: Ana Vasić
date: October – November 2004


Ukrajina v Čechách (Z česko-ukrajinských literárních vztahů)
Ukraine in Bohemia (On the Czech-Ukrainian literary relations)
date: November – December 2004


Čechov v Čechách
Chekhov in Czech Lands
author: Vlasta Smoláková
co-organiser: Divadelní ústav
date: 25 November 2004 – 31 January 2005


Prozaik Čechov u nás a ve světě
Novelist Chekhov in our country and abroad
author: Jiří Vacek
date: November – December 2004Lukáš Babka